logo

Nimipäivät | Namsdagar | Name days

Saamelaiset nimipäivät

Vuonna 1997 Yliopiston nimipäiväalmanakkaan saatiin saamelainen nimipäiväkalenteri, jonka on laatinut professori Pekka Sammallahti Oulun yliopistosta. Hänellä on siihen myös tekijänoikeus. Tätä nimipäiväluetteloa on pidetty merkittävänä kulttuuritekona niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, joissa vastaavanlaisia kalentereita ei ole.

Saamelaisessa nimipäiväkalenterissa on 566 nimeä, joista 335 on miestennimiä ja 231 naistennimiä. Suurin osa kalenterin nimistä on vierasperäisten nimien saamelaisia nimiasuja, vain osa on perinteisiä saamelaisnimiä. Esimerkiksi Vilma on saamelaisilla Vilbmá ja Einari Eidnár. Omaperäisiä saamelaisnimiä edustavat taas naisennimi Juoksáhkká ja miehennimi Ahkebeaivi. Kalenteria ei ole uudistettu vuoden 1997 jälkeen, vaan sen nimistö on pysynyt samana.

Saamelaisia on Suomessa Saamelaiskäräjien tietojen mukaan noin 10 000. Saamelaisten nimenanto poikkeaa varsin paljon maan muun väestön nimenannosta. Suosittuja nimiä ovat 1990-luvulta lähtien olleet pojilla Jere, Áilu, Johan ja Matias ja tytöillä Sunna, Inka, Laura ja Maria.

2000-luvulla omakielisten saamelaisnimien määrä on lisääntynyt, mihin omalla nimipäiväkalenterilla on varmasti ollut vaikutusta. Myös vuoden 2004 alussa voimaan tullut uusi saamen kielilaki, jolla turvataan saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä käyttää viranomaisten kanssa omaa kieltään, on lisännyt saamenkielisten nimien käyttöä.

Lisätietoa:

Ánne Nuorgam, Saamenkielisten nimistä. Yliopiston nimipäiväalmanakka 2005.

Login Form