logo

Nimilaki

Mitä laki sanoo etunimistä?

Suomen nimilainsäädäntö on uudistunut kokonaisuudessaan. Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2017 uuden etu- ja sukunimilain, joka astui voimaan 1.1.2019.

Suomen entinen nimilaki on vuodelta 1986. Yhteiskunnassa on kuitenkin tapahtunut muutoksia, joita tämä laki ei ole ottanut huomioon. Käsitys perheestä ja avioliitosta on muuttunut, ja maahanmuuttajat ovat tuoneet mukanaan uusia nimikäytäntöjä. Uuden lain tavoitteena on sujuvoittaa nimiasioiden käsittelyä ja turvata kansalaisten yhdenvertaisuus nimiasioissa.

Lakiuudistuksen myötä nimiasioihin liittyviä päällekkäisiä viranomaistoimintoja karsitaan ja nimihakemusten käsittelyaikoja lyhennetään. Nimen ilmoittamista ja muuttamista varten luodaan myös toimivat sähköiset palvelut. Uudella lailla vahvistetaan samoin lapsen edun huomioon ottamista nimiä koskevassa päätöksenteossa.

Uudessa laissa sallittujen etunimien määrä nousee kolmesta neljään. Monien maahanmuuttajaperheiden kulttuuriin kuuluu neljän etunimen käyttö, ja aiemmin heidän on pitänyt hakea siihen lupa erikseen. Yhdenvertaisuuden vuoksi kaikille suomalaisille suodaan sama oikeus.

Nykyisen nimilain mukaan etunimeksi ei ole saanut antaa nimeä, joka on muodoltaan tai kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Uudessa nimilaissa nimen sopivuutta ei tarkastella enää kieli- ja kulttuurisidonnaisesti, vaan koko maassa käytössä olevaa etunimistöä vasten. Jos jokin nimi on jo hyväksytty Suomessa vähintään viiden elossa olevan ihmisen etunimeksi, se tulee tasapuolisuuden vuoksi hyväksyä muillekin.

Tähän asti etunimeksi ei ole saanut ottaa käytössä olevaa sukunimeä. Tätäkin uusi laki väljentää niin, että etunimeksi ei saa ottaa sukunimen tyyppistä nimeä, jollaisia ovat esimerkiksi nen- ja la-loppuiset nimet.

Suurin sukunimiä koskeva muutos on yhdistelmäsukunimien salliminen lapsille ja molemmille puolisoille, myös lapsettomille avopuolisoille. Tällaiset nimet sallitaan myös lapsille, koska monien maahanmuuttajien entisessä kotimaassa niiden käyttö on normaali tapa.

Lisätietoja: Finlex, nimilaki

Login Form