logo

liputus resp

Liputuspäivät Suomessa vuonna 2022

Viralliset liputuspäivät, jotka mainitaan liputusasetuksessa:

Virallisina liputuspäivinä liputetaan kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa, ja myös kaikille muille suositellaan yleistä liputusta.

28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä

1.5. Vappu, suomalaisen työn päivä

8.5. Äitienpäivä (toukokuun toinen sunnuntai)

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

25.6. Juhannus, Suomen lipun päivä (kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai)

13.11. Isänpäivä (marraskuun toinen sunnuntai)

6.12. Itsenäisyyspäivä

Päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa (vuonna 2022 ei säännönmukaisia vaaleja).

Päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

Vakiintuneet liputuspäivät:

5.2. J.L. Runebergin päivä

19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä

9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

27.4. Kansallinen veteraanipäivä

9.5. Eurooppa-päivä

12.5. J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä

15.5. Kaatuneitten muistopäivä (toukokuun kolmas sunnuntai)

6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä

24.10. YK:n päivä

6.11. Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä

20.11. Lapsen oikeuksien päivä

8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

Ahvenanmaalla on lisäksi kolme omaa virallista liputuspäivää:

30.3. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä

24.4. Ahvenanmaan lipun päivä (huhtikuun viimeinen sunnuntai)

9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Saamelaisilla on kaksitoista omaa virallista liputuspäivää:

6.2. Saamelaisten kansallispäivä

2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä

27.3. Marian ilmestyspäivä, saamelaisten perinteinen juhlapäivä

25.6. Juhannuspäivä, yleinen juhlapäivä

9.8. YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä

15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä

18.8. Saamelaisneuvoston perustamispäivä

26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä

9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä

9.11. Saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä

15.11. Ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä

29.11.  Elsa Laula Renbergin syntymäpäivä

Jokaisella suomalaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina, kun hän näkee liputuksen aiheelliseksi. Liputus aloitetaan aamulla kello 8 ja lopetetaan auringon laskiessa, kesälläkin viimeistään kello 21. Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä ja sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringonlaskun jälkeen, liputus päättyy kello 20. Yksityinen kansalainen voi joustaa liputusajoista esim. työajoista johtuen.

Lisätietoja:

Sisäministeriön liputussivut
http://www.intermin.fi/fi/ministerio/suomen_lippu_ja_vaakuna

Suomalaisuuden Liitto ry:n liputussivut
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21

Login Form