logo

kalenterintek

Toimitusehdot ja hinnoittelu

Hinnoittelu ja laskutus

Alennukset

Oppilaitosalennus -10 % kaikista kalenteriaineistoista.

Lisäksi runsaasti kalenteriaineistoja tilaaville asiakkaille voidaan tehdä pakettitarjouksia aineistoista. Erilaisille kohderyhmille tehdään kertaluontoisia erikoistarjouksia.

Nimipäivät

Nimipäivämaksut määräytyvät kalenterin painosmäärän mukaan. Jos kalenterissa on suomalaiset ja suomenruotsalaiset nimipäivät, nimipäivämaksu on puolitoistakertainen yksikieliseen kalenteriin verrattuna, ks. Nimipäivien tekijänoikeus.

Nimipäiville on listahinnat nyt myös pienille, alle 500 kappaleen painoksille, samoin kuin yli 50 000 kappaleen suurpainoksille. Hinnat eri painosmäärille käyvät ilmi nimipäivähinnastosta.

Jos asiakas käyttää nimipäiviä useammassa kuin yhdessä kalenterissa, eri kalenterien painosmäärät lasketaan yhteen ja hinta lasketaan yhteispainosmäärän mukaan.

Päivälista ja kuun vaiheet

Päivälistasta ja kuun vaiheista peritään kiinteät perushinnat; niiden hinnat eivät siis enää määräydy kalenterin painosmäärän mukaan. Hinnat käyvät ilmi hinnastosta.

Jos asiakas ostaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen päivälistan, veloitetaan kummastakin perushinta (ei yhteisalennusta).

Muut kalenteritiedot

Muista kalenteritiedoista peritään hinnaston mukaiset maksut, ks. hinnasto.

Almanakkatoimiston kalenteripohjat

Asiakkaalle toimitetusta kalenteripohjasta veloitetaan listahinta, ks. Valmiit kalenteripohjat ja valitse haluamasi kalenterityyppi. Kalenteripohjan ensimmäisestä lisäkäytöstä eli käytöstä toisessa kalenterissa veloitetaan 25 % listahinnasta. Tätä seuraavat lisäkäytöt ovat ilmaisia.

Jos asiakas tilaa saman kalenterivuoden kalentereita varten useamman kuin yhden kalenteripohjan, arvokkaimmasta kalenteripohjasta veloitetaan listahinta ja muut kalenteripohjat saa puoleen hintaan. Kunkin kalenteripohjan ensimmäisestä lisäkäytöstä veloitetaan 25 % listahinnasta, seuraavat lisäkäytöt ovat ilmaisia.

Valmiit kalenteripohjat toimitetaan sähköpostitse PDF- ja InDesign IDML -formaateissa. IDML-tiedosto on avoin tiedosto, joten kalenteripohjaan voi ja saa tehdä muutoksia. Kalenteripohja kannattaa tarkistaa tehtyjen muutosten jälkeen, ettei pohjaan tule virheitä tai ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Almanakkatoimisto ei vastaa virheistä, joita kalenteriin on tullut tiedoston muokkaamisen myötä.

Nimipäivällisistä kalenteripohjista veloitetaan lisäksi nimipäivämaksut kalenterien painosmäärän mukaan, ks. Nimipäivähinnasto.

Räätälöidyt kalenteripohjat

Almanakkatoimisto suunnittelee kalenteripohjia myös tilaustyönä. Räätälöidyt kalenteripohjat hinnoitellaan tapauskohtaisesti arvioidun työmäärän ja pohjaan käytettävän tausta-aineiston mukaan.

Laskutus

Almanakkatoimisto lähettää laskun kalenteriaineistoista asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Lasku lähetetään ensisijaisesti sähköiseen laskutusosoitteeseen, mutta se voidaan lähettää myös postitse tai sähköpostitse.

Aineistot laskutetaan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa toimituksesta. Kalenteripohjista ja muista aineistoista laskutetaan toimituksen jälkeen täysimääräiset maksut - ei siis enää puolikkaita, kuten aiemmin oli tapana. Myös nimipäivämaksut laskutetaan tilauksen yhteydessä silloin, kun painosmäärä on ennalta tiedossa. Kun kalenteri on painettu ja sen lopullinen painosmäärä varmistunut, laskutetaan mahdolliset loput nimipäivämaksut.

Toimitusehdot

Tilatut aineistot lähetetään sähköpostitse tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimituksen yhteydessä lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus, jossa tiedotetaan hinnoista ja laskutuksesta. Tilatuista aineistoista lähtee toimituksen jälkeen lasku asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mahdolliset nimipäivien lisämaksut laskutetaan kalenterin valmistuttua, kun lopullinen painosmäärä on selvillä. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Jokaiseen tuotteeseen, jossa käytetään yliopiston nimipäiväluetteloa, on merkittävä näkyviin nimipäivien tekijänoikeus. Lyhin mahdollinen merkintä on "Nimipäivät © Helsingin yliopisto". Jos tuotteessa on tilaa, Almanakkatoimistosta ostettujen tietojen copyrightin voi merkitä laajemmin esim. muodossa "Päivälista, nimipäivät ja kuun vaiheet © Helsingin yliopiston almanakkatoimisto". Almanakkatoimiston valmiissa kalenteripohjissa ovat copyright-merkinnät jo paikoillaan. Copyright-tietojen tulee näkyä myös verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa, joissa julkaistaan nimipäiviä.

Tilaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai myymättä tietoja tai kalenteripohjia kolmansille osapuolille. Käyttö on rajoitettu vain tilaajan itse julkaisemiin kalentereihin.

Tilaaja sitoutuu kahden viikon sisällä tuotteen valmistumisesta toimittamaan siitä yhden näytekappaleen Yliopiston almanakkatoimistoon ja lähettämään samalla kirjapainon todistuksen tuotteen todellisesta painosmäärästä. Jos tilaaja julkaisee useita eri kalentereita, lähetetään myös näistä näytekappaleet ja painosmäärätodistukset Almanakkatoimistoon. Kalentereista, joiden painos on alle 200 kappaletta, ei tarvitse lähettää näytteitä. Kalenterien lisäpainoksista riittävät samoin painosmäärätodistukset.

Almanakkatoimistolla on oikeus omalla kustannuksellaan toimituttaa valitsemallaan KHT-tilintarkastajalla tilaajan valmistamia ja valmistuttamia kalenterien kappalemääriä koskeva tarkastus enintään kerran kalenterivuodessa. Selvitys on tarkoitettu vain tekijänoikeuskorvauksen laskemiseen eikä Almanakkatoimisto voi kertoa sitä miltään osin kolmansille osapuolille eikä käyttää sitä muuhun tarkoitukseen.

Login Form