logo

Julkaisut | Publikationer | Publications

Almanakkatoimisto yhdenmukaistaa hinnoittelua

Almanakkatoimisto toteuttaa vuonna 2015 hintauudistuksen. Asiakkaiden kannalta uudistus merkitsee muun muassa sitä, että Almanakkatoimistosta saapuvien laskujen määrä vähenee.

”Kun aiemmin valmiista kalenteripohjista on tilauksen yhteydessä laskutettu yleensä puolet ja loput kalenterien ilmestyttyä loppuvuonna, ensi vuoden alusta lähtien kaikki kalenteriaineistot laskutetaan pääsääntöisesti jo tilauksen yhteydessä. Kalenterien ilmestymisen jälkeen laskutetaan sitten ainoastaan painosmääriin sidottuja nimipäivämaksuja, ja niitäkin vain jos kalenterien painosmäärät poikkeavat tilauksen yhteydessä ilmoitetusta”, toimitusjohtaja Minna Saarelma-Paukkala kertoo.

Kalenteriaineistojen alennuskäytäntöjä on myös tarkistettu. Ensi vuonna esimerkiksi kaikki oppilaitokset saavat 10 %:n oppilaitosalennuksen tilaamistaan aineistoista. Samoin jos asiakas tilaa useamman kuin yhden kalenteripohjan samalle kalenterivuodelle, edullisimmat niistä saa aina puoleen hintaan. Kalenteripohjien lisäkäytöille julkaistaan myös selkeästi porrastetut alennusprosentit. Merkittävä uudistus on sekin, että jatkossa päivälistasta ja kuun vaiheista veloitetaan ainoastaan perushinta (joka vastaa nykyistä 500 kappaleen listahintaa), ja vain nimipäivien käytöstä veloitetaan painosmääriin sidottuja maksuja.

”Monelle asiakkaalle tämä uudistus merkitsee käytännössä hintojen laskua. Osa joutuu sen sijaan varautumaan siihen, että kaikkia aiemman kaltaisia erikoisalennuksia ei enää voida myöntää. Almanakkatoimiston kannalta uudistuksen tavoitteena ei ole ollut lisätä tuloja vaan yksinkertaisesti selkeyttää ja yhdenmukaistaa tilaus- ja laskutuskäytäntöjä. Näin meille jää enemmän aikaa asiakkaiden palvelemiseen ja Almanakkatoimiston muihin töihin”, Saarelma-Paukkala korostaa.

Vuoden 2016 kalenteriaineistojen hinnat ja hinnoitteluperiaatteet julkaistaan Almanakkatoimiston verkkosivuilla ensi tammikuussa. 

 

Login Form