logo

Arkisto

Suomen ruotsinkieliset almanakat 1623–1727

Suomi oli vuoteen 1809 asti osa Ruotsia ja täällä käytettiin suomalaisten almanakkojen ohella ruotsalaisia, yleensä Tukholmassa painettuja almanakkoja. Tukholman almanakat oli laskettu Tukhoman horisontin mukaan ja tarkoitettu koko Ruotsin valtakuntaa varten.

Osa 1600- ja 1700-luvun almanakoista oli kuitenkin laskettu Turun horisontin mukaan. Ne oli tehty suomalaisten tarpeisiin, mutta ne julkaistiin ruotsin kielellä.

1. 1600-luvun almanakat

Almanakka-arkiston 1600-luvun pääsivun almanakoista ovat seuraavat vuosikerrat Turkua varten laskettuja. Vuosiluvun jälkeen on mainittu almanakan laskija, joka yleensä oli Turun Akatemian matematiikan professori.

1623 Forsius
1650 Kexlerus
1654 Thuronius
1665 Thuronius (ylempi vuoden 1665 almanakoista)
1671 Flachsenius (ylempi vuoden 1671 almanakoista)
1681 Paulinus (ylempi vuoden 1681 almanakoista)
1684 Voigt (ylempi vuoden 1684 almanakoista).


Näiden lisäksi Turussa tehtiin allaluetellut almanakat. Niiden originaalit ovat Tukholman tai Upsalan kirjastoissa, ja Helsingin yliopistossa on vain mustavalkoiset kopiot, joiden laatu on selvästi heikompi kuin pääsivulla olevien almanakkojen. Ainutlaatuisuutensa vuoksi almanakat on kuitenkin haluttu saada näkyviin arkistoomme. Kustakin almanakasta on tallennettu kansi, ensimmäinen aukeama ja 12 kalenteriaukeamaa pdf-muodossa.

1660 Thuronius 1660 
1663 Flachsenius 1663
1664 Thuronius 1664
1666 Kexlerus nuor. 1666
(tehty Turussa, mutta laskettu Tukholman horisontin mukaan)
1672 Flachsenius 1672
1674 Flachsenius 1674
1676 Ringius 1676
1678 Kexlerus nuor. 1678

2. 1700-luvun almanakat

1700-luvun alussa ilmestyi kaksi suomen ruotsinkielistä almanakkaa:

1700 Tammelin 1700
1701 Tammelin 1701


Suomalaisten normaali elämä häiriintyi voimakkaasti isonvihan aikaan venäläisten hyökättyä Suomeen. Siksi 1700-luvun alkuvuosikymmeninä jäi useana vuonna suomalainen almanakka ilmestymättä, ja suomen ruotsinkielisiä almanakkoja Turun horisontin (tai "61. leveyspiirin") mukaan tehtiin Tukholmassa, jonne suomalaiset allakantekijät olivat siirtyneet. Vuosilta 1712–1727 ovat säilyneet seuraavat suomen ruotsinkieliset almanakat. Näistä Tammelinin almanakat ovat 1700-luvun pääsivulla, Hasselbomin almanakka (josta tosin on sivuja kateissa) löytyy alta pdf-muodossa.

1712 Tammelin
1717 Tammelin
1718 Tammelin
1719 Tammelin
1720 Tammelin
1721 Tammelin
1722 Tammelin
1723 Tammelin
1724 Tammelin
1725 Tammelin
1727 Hasselbom 1727

Login Form