logo

Arkisto

Messu- ja virsikirjojen kalentereita 1619–1888

Almanakkatoimistossa on vuosina 2009–2011 kuvattu Kansalliskirjastosta vanhojen suomalaisten messu- ja virsikirjojen kalenteriosuuksia verkkoa varten. Allaolevien kalentereiden lisäksi almanakka-arkistoon on jo aikaisemmin sijoitettu vanhimman Suomea varten tehdyn kirjan, Turun messukirjan (Missale Aboense) kalenteri vuodelta 1488 sekä vanhin suomenkielinen kalenteri, Mikael Agricolan Rukouskirjassa oleva kalenteri vuodelta 1544.

Kiitämme Kansalliskirjaston henkilökuntaa ystävällisestä avusta. Kuvat otti Asko Palviainen Yliopiston almanakkatoimistosta, ja kuvauksissa auttoi ja kuvat yhdisti pdf-tiedostoiksi Olli Oja.

1619 Tabulae XII, Henricus Martini [Kemner], 1619
1621 Soomenkielinen Wirsikiria, tehty M. Jacobilda Soomalaiselda, 1621
1646 Manuale Finnonicum, toim. Jonas Raumannus, 1646
1652

Manuale Finnonicum, toim. Ignatius Meurer, 1652

Samansisältöinen kalenteriosuus oli myös vuosina 1653–1684 ilmestyneissä myöhemmissä laitoksissa.

1668

Johannes Gezelius, Suomenkielinen Wirsi ja Ewangeliumi kiria, 1668

Samansisältöinen kalenteriosa oli myös vuosina 1674–1712 julkaistuissa myöhemmissä laitoksissa

1673 Then Swenska Psalm Booken, 1673
1685 Suomalainen Manuale ja Yxi täydellinen parattu Psalmi Kirja, 1685
1693 Uusi Suomalainen Manuale ... Sisälläns pitäwä Täydellisen Wirsi-Kirjan, 1693
1733 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1733
1763 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1763
1792 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1792
1813 Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja 1813
1828 Wirsi-Kirja 1828
1861 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumi-Kirja 1861
1888 Suomalainen Wirsi- ja Ewankeliumi-Kirja 1888

Suomenkielisestä virsikirjasta ilmestyi 1700- ja 1800-luvulla lähes lukemattomia painoksia, joissa useimmissa oli ylläolevien näytteiden kaltainen kalenteriosa. Ruotsinkielisissä virsikirjoissa oli kalenteriosa vain yllämainitussa vuoden 1673 painoksessa. Vuoden 1888 jälkeen ei virsikirjoissa ole enää ollut kalentereita.

Virsikirjojen kalenteriosuuksien historialliset muistiinpanot, ns. ajantiedot, on 1900-luvun alussa koottu yhteen kirjaksi, joka on myös skannattu almanakka-arkistoon: Ad. Neovius, Suomalainen Ajantieto-kokoelma, Suomal. kirjall. seuran kirjapainon osakeyhtiö 1911.

Login Form