Vanhojen kalentereiden nimiluetteloita

Yliopiston almanakkatoimistossa on koottu nimiluettelot vanhojen Suomessa ilmestyneiden kalenterien ja almanakkojen nimistöistä. Itse kalenterit ja almanakat ovat nähtävillä omilla sivuillaan almanakka-arkistossa.

Lue Heikki Ojan kirjoittama nimiluetteloiden esittelyartikkeli: Suomessa julkaistujen almanakkojen ja kalenterien nimilistoja 1200–1800-luvulta (pdf)


Suomenkielisten almanakkojen nimet 1705–1955. Eino Nivangan luettelo Suomen almanakan juhlakirjassa (Helsingin yliopisto ja Weilin+Göös 1957). Suomen almanakan juhlakirjaa on edelleen myytävänä hintaan 11,30 e + posti- ja laskutuskulut Kansalliskirjaston kirjakaupassa. Kirjan voi ostaa myös Kansalliskirjaston myyntipisteestä, os. Unioninkatu 36, Helsinki.

Suomen ruotsinkielisten almanakkojen nimet 18102000. Marianne Blomqvistin luettelo kirjassa Från Adam till My, toim. Marianne Blomqvist (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 1999).

Käsin kirjoitettujen kalenterien nimilistat 12001488. Aarno Malinin luettelo kirjassa Der Heiligenkalender Finnlands (Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 1925).

Turun messukirjassa 1488 esiintyneiden nimien luettelo. Martti Parvion Postscriptum kirjassa Missale Aboense 1488, näköispainos (Societas Historiae Ecclesiasticae Fennica ja WSOY 1988).

Marianne Blomqvist, Kansalliskirjasto ja Suomen kirkkohistoriallinen seura ovat antaneet luvan luetteloiden julkaisemiseen.