Uusi nimilaki ja nimipäivät

Suomessa astui 1.1.2019 voimaan uusi etu- ja sukunimilaki, joka tuo lisää valinnanvapautta suomalaisten nimenantoon. Nimilain uudistaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska yhteiskunnassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut monia sellaisia muutoksia, joita aiempi laki ei ottanut huomioon. Maahanmuuttajat ovat tuoneet mukanaan omien kulttuuriensa nimikäytäntöjä, jotka olivat usein vanhan lain vastaisia. Samoin perheeseen ja avioliittoon liittyvät käsitykset ovat monelta osin muuttuneet.

Suomalaisella saa olla neljä etunimeä

Mitä muutoksia uusi laki sitten tuo mukanaan – ja mitä se merkitsee suomalaisten etunimien ja nimipäivien kannalta? Ensinnäkin uusi laki tekee nimiasioiden käsittelyn sujuvammaksi ja turvaa kansalaisten yhdenvertaisuuden nimiasioissa. Laki vahvistaa myös lapsen edun huomioon ottamista nimiä koskevassa päätöksenteossa.

Suurin muutos etunimien osalta on, että sallittujen etunimien määrä nousee kolmesta neljään. Monien maahanmuuttajaperheiden kulttuuriin kuuluu neljän etunimen käyttö, ja aiemmin heidän on pitänyt hakea siihen lupa erikseen. Nyt säästytään paljolta viranomaistyöltä, kun erillisiä anomuksia ei enää tarvita. Yhdenvertaisuuden vuoksi sama oikeus suodaan kaikille suomalaisille.

Aiemman nimilain mukaan etunimeksi ei saanut antaa nimeä, joka on muodoltaan tai kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön vastainen. Uudessa nimilaissa nimen sopivuutta ei enää arvioida kieli- ja kulttuurisidonnaisesti, vaan suhteessa koko maassa käytössä olevaan etunimistöön. Jos jokin nimi on jo hyväksytty Suomessa vähintään viiden elossa olevan ihmisen etunimeksi, se hyväksytään tasapuolisuuden vuoksi muillekin.

Aiemmin etunimeksi ei saanut ottaa käytössä olevaa sukunimeä. Tätäkin uusi laki väljentää niin, että etunimeksi ei saa ottaa sukunimen tyyppistä nimeä. Tällaisia ovat esimerkiksi nen– ja la-loppuiset nimet.

Suurin sukunimiä koskeva muutos on yhdistelmäsukunimien salliminen lapsille ja molemmille puolisoille, myös lapsettomille avopuolisoille. Tällaiset nimet hyväksytään nyt myös lapsille, koska monien maahanmuuttajien entisessä kotimaassa niiden käyttö on normaali tapa.

Nimipäiviin muutoksia vähitellen

Suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäiväkalenteriin uuden lain vaikutukset heijastunevat vasta vähitellen. Viime vuoden elokuussa julkistettiin vuoden 2020 nimipäiväuudistukset, joissa suomalaiseen kalenteriin hyväksyttiin 35 uutta nimeä ja suomenruotsalaiseen 38. Näissä uusissa nimissä näkyy vahvasti suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen. Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tulee mm. sellaisia uusia nimiä kuin ErinFionaFelix ja Rene, ja suomenruotsalaiseen mm. CarlaRamonaColin ja Morgan. Nyt voimaan astunut nimilaki helpottaa entisestään vierasperäisten nimien antamista suomalaislapsille. Voi hyvin olettaa, että tämä heijastuu myös tulevien vuosikymmenten nimipäiväuudistuksiin. Suomalaisten etunimistö kansainvälistyy, halusimme sitä tai emme.

Yliopiston almanakkatoimistolta on usein kysytty, miksi suomalaisissa nimipäiväkalentereissa on eroteltu miesten ja naisten nimet toisistaan. Eikö nykypäivää olisi se, että kaikki etunimet listattaisiin samaan aakkoselliseen listaan, sukupuolia korostamatta, kuten Ruotsissa on tehty? Almanakassahan on jo nyt useita nimiä, jotka ovat käytössä molemmilla sukupuolilla, kuten KainoRauni ja Vieno, jotka on nimipäivälistoilla merkitty naistennimiksi.

Syynä tähän erotteluun on se, että maamme aiempi nimilaki on tehnyt selvän eron miesten- ja naistennimien välillä, eikä uusi nimilakikaan tuo asiaan muutosta. Nyt voimaan tulleen nimilain mukaan hyväksyttävän etunimen tulee olla “vakiintunut samalle sukupuolelle”. Siksi nimipäivälistatkin tehdään erikseen miehille ja naisille – ainakin niin kauan kuin tämä uusi nimilaki on voimassa.

Minna Saarelma-Paukkala

Kirjoittaja on Yliopiston almanakkatoimiston johtaja ja nimistöntutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

 

Lähteitä:

Oikeusministeriön tiedote 19.12.2017

Sirkka Paikkala: Nimilaki uudistuu (Kielikello 2/2017)

1.1.2019 voimaan tuleva uusi etu- ja sukunimilaki: https://www.kotus.fi/files/5780/Etu-_ja_sukunimilaki.pdf