Ortodoksinen pyhien- ja nimipäiväkalenteri on uudistettu

Suomen ortodoksinen kirkko ylläpitää omaa pyhien muistopäiviin pohjautuvaa nimipäiväkalenteriaan, joka julkaistaan vuosittain Ortodoksisessa kalenterissa. Nimipäivälistaa on uudistettu merkittävästi vuodelle 2024. Tässä blogikirjoituksessa uudistustyöryhmää johtanut Haminan piispa Sergei kertoo, miten uudistus on toteutettu.

Suomen ortodoksisen kirkon käytössä oleva vuosittain julkaistava Ortodoksinen kalenteri sisältää päivittäin muisteltavien ortodoksisten pyhien nimet, päivittäiset Raamatun lukukappaleet sekä nimipäivätiedot kunkin viikonpäivän kohdalla. Lisäksi julkaistaan erillisenä liitteenä liturgiset ohjeet, jotka palvelevat jumalanpalvelusten toimittajia.

Ortodoksista pyhien luetteloa ja erityisesti nimipäiväkalenteria ei ollut päivitetty systemaattisesti pitkään aikaan, joskin kirkkokalenterin eri toimittajat vuosien saatossa olivat itsenäisesti niin poistaneet kuin lisänneet kalenteriin pyhien nimiä ja nimipäiviä. Kalenterista oli jäänyt pois merkittäviä pyhiä ihmisiä sekä suomalaista perusetunimistöä, minkä vuoksi kirkkokalenteri ei palvellut enää parhaalla mahdollisella tavalla liturgisia tarpeita eikä yksittäisen seurakuntalaisen hengellistä elämää.

Ortodoksinen nimipäiväkalenteri 2024

Vuoden 2021 ortodoksiselle kirkolliskokoukselle tehtiin aloite, jonka pohjalta kirkolliskokous päätti antaa kirkollishallitukselle tehtäväksi perustaa määräaikainen työryhmä, jonka keskeinen tehtävä oli kirkkokalenterin päivittäin muisteltavien pyhien nimien ja nimipäiväkalenterin päivittäminen. Kirkollishallitus kutsui työryhmän puheenjohtajaksi Haminan piispa Sergein ja jäseniksi Valamon luostarin johtajan, arkkimandriitta Mikaelin, Helsingin yliopiston almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviaisen, pastori Mikko Sidoroffin ja Johanna Vaikonpään.

Työryhmä sai tehtävänsä valmiiksi 1.11.2022, ja Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous hyväksyi uudistetun pyhien- ja nimipäiväkalenterin kokouksessaan 19.12.2022. Uudistettu pyhien- ja nimipäiväkalenteri on julkaistu vuoden 2024 Ortodoksisessa kalenterissa.

Millaisin perustein nimet on valittu?

Vuonna 2019 valmistui viimeinen osa laajasta pyhien elämäkertasarja Synaksarionista, jossa on 12 osaa eli jokaiselle kuukaudelle oma kirjansa. Kirkkokalenterityöryhmä päivitti Synaksarionin mukaisesti kullekin päivälle määräytyvät pyhät ihmiset ja heistä johtuvat nimipäivät. Joillekin päiville Synaksarionissa on lukuisa määrä pyhien elämäkertoja, jolloin on jouduttu valitsemaan suomalaisten ortodoksien ja kirkkomme historian kannalta tärkeimmät ja läheisimmät pyhät kirkkokalenteriin.

Uudistettuun nimipäiväluetteloon on otettu kaikki vuoden 2022 Ortodoksisessa kalenterissa ja Yliopiston almanakan 2022 suomalaisessa nimipäiväluettelossa esiintyvät etunimet, jotka on Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelun mukaan annettu yli 300 miehelle tai naiselle ja joille löytyy vastaava pyhä Synaksarionista. Lisäksi on tilaston mukaan 0–300 kertaa annetuista etunimistä otettu mukaan ne, jotka ovat itse pyhien nimiä tai niiden hyvin läheisiä kirjoitusasuja.

Synaksarion-kirjasarja. Vasemmalla Synaksarion tammikuu, oikealla sumennettuina muita Synaksarionin osia.

Nimien vastaavuudet on perusteltu Pentti Lempiäisen ja Kustaa Vilkunan etunimikirjojen sekä joissakin tapauksissa muidenkin lähteiden avulla. Pyhän nimi on hyväksytty etunimeä vastaavaksi, jos etunimen ja pyhän nimen välille löytyy perusteltu yhteys, vaikka se tulisikin mutkan kautta, kunhan ketju on aukoton. Esimerkiksi Pirkko on muunnos Birgitasta, joka on muuntuma kelttiläisestä Brigidasta, joka on alkuaan iirin kielen Brigid (Synaksarionissa on pyhä Brigid Kildarelainen, ihmeidentekijä, muistopäivä 1.2.). Naisennimeä vastaavaksi pyhäksi on muutamassa tapauksessa hyväksytty miespyhä, kun vastaavaa naispyhää ei ole löytynyt ja etunimi todella tulee miespyhän nimestä.

Pelkästään äänteelliseen yhtäläisyyteen perustuvia vastineita ei ole hyväksytty, esim. HarriHariton, TapioPatapios. Vastaavuuksia ei ole hyväksytty sillä perusteella, että etunimen ja pyhän nimen merkitys liittyvät etäisesti toisiinsa. Esimerkiksi Tapio on muinaissuomalainen metsänhaltija, mutta kalenterissa se oli aiemmin yhdistetty Patapioksen lisäksi Sylvesteriin, joka merkitsee metsäläistä tai metsässä asuvaa. Vastaavuus on kuitenkin hyväksytty joissakin tapauksissa, kun etunimen ja pyhän nimen merkityssisältö on hyvin läheinen.

Selviltä vaikuttavia tai vakiintuneita vastaavuuksiakaan ei ole hyväksytty, ellei niille ole löytynyt vahvistusta etunimikirjoista. esim. KustiAukustiAugustAugustinus. Aukusti on suomalainen muunnos Augustista, joka taas on lyhentymä Augustinuksesta (Hippon piispa, † 430, muistopäivä 15.6.). Kustin ja Aukustin välille puolestaan ei ole löytynyt yhteyttä, koska Kusti on Gustavin eli Kustaan kutsumamuoto. Yleinen etunimi Erkki on jätetty pois ortodoksisesta nimipäiväkalenterista, koska se on aiemmin keinotekoisesti ja ilman todellista yhteyttä liitetty pyhään Aberkios Hierapolilaiseen († n. 167, muistopäivä 22.10.).

Uudistuksen vaikutukset

Tämä ajantasaistettu ortodoksinen pyhien- ja nimipäiväkalenteri voi tuottaa joillekin pettymyksen, kun omaa nimipäivää ei enää löydykään Ortodoksisesta kalenterista. Toisaalta monet voivat kokea iloisen yllätyksen, kun oma nimipäivä löytyy nyt kalenterista. Vaikka omaa nimipäivää ei kalenterissa enää olisikaan, voi toki sitä viettää totutulla paikalla. Kenenkään ei myöskään tarvitse vaihtaa taivaallista esirukoilijaa, vaikka se olisi luettelossa vaihtunut.

Ortodoksisessa kalenterissa on suuri muutos myös siinä, että monien päivien kohdalla nimipäivien määrä on lisääntynyt huomattavasti aiemmasta. Suurin muutos on Pyhien isien sunnuntain kohdalla, joka sattuu 18.–24. joulukuuta väliselle ajalle. Tuona Kristuksen syntymäjuhlaa edeltävänä sunnuntaina ortodoksinen kirkko muistelee Vapahtajan esi-isiä ja profeettoja sekä kaikkia vanhan liiton Jumalalle otollisia pyhiä miehiä ja naisia. Nimipäiväluettelossa on tuolloin peräti 85 nimeä.

Taskumallinen ortodoksikalenteri 2024 on auki viikon 52 kohdalta. Vasemmalla näkyy Pyhien isien sunnuntai ja kymmeniä ortodoksisen nimipäiväkalenterin nimiä.

Toisaalta myös niiden päivien määrä, jolloin ei vietetä kenenkään nimipäivää, on suuresti lisääntynyt. Silloin on kysymyksessä sellaisen pyhän muistopäivä, jonka nimi on niin erikoinen, että sille ei löydy mitään suomalaista vastinetta.

Kirkkovuodessa on monien samannimisten pyhien kuten Maria– tai Johannes-nimisten pyhien muistopäiviä, jolloin näiden pyhien nimistä johtuvat nimipäivät toistuvat usein. Nimipäivän ja taivaallisen esirukoilijan voi valita useammasta samannimisestä pyhästä lähinnä syntymäpäivää olevan pyhän muistopäivän mukaan.

Jatkossa piispainkokous tulee päivittämään ortodoksista pyhien- ja nimipäiväkalenteria viiden vuoden välein tai tarvittaessa lisäten siihen uusia kirkkomme pyhiä ja niistä johtuvia nimipäiviä.

Haminan piispa Sergei
Kirjoittaja on Helsingin hiippakunnan apulaispiispa

Haminan piispa Sergei

Piispa Sergein kuva: Laura Karlin

Kuvituskuvat: Onerva Ollila