Miksi kalenterissa on viikko 53?

Kun katsoo kalenterissa vuoden 2020 viimeistä viikkoa, on siellä jotain erikoista. Vuoden viimeinen viikko ei olekaan numeroltaan 52 vaan 53. Tämän takia Yliopiston almanakkatoimistoon on tullut useita puheluita, joissa on ihmetelty asiaa. Tässä blogissa käsitellään aluksi viikkoa ja viikkojen numerointia yleensä. Sitten tarkastellaan viikkoa 53: koska ja kuinka usein sellainen on. Lopuksi pohditaan sitä, voisiko kalenterissa olla viikko 54.

 

 

Viikko ja sen numerointi

Kun Kansainvälinen standardisoimisliitto ISO määritteli vuonna 1973 viikolle uuden standardin, se määritteli samalla säännöt myös viikkonumeroinnille. Standardin mukaan viikko on seitsemän päivän jakso, ja viikon ensimmäinen päivä on maanantai.

Samalla määriteltiin viikkonumeroinnin alkavan vuoden alusta. Jos uudenvuodenpäivä on maanantai, on kyseinen viikko numero yksi. Jos uudenvuodenpäivä on jokin muu viikonpäivä, annetaan viikolle numero joko vanhan päättyvän tai uuden alkavan vuoden mukaan, riippuen siitä, kumpaan vuoteen kuuluvia päiviä on enemmistö viikon päivistä.

Suomessa uuden standardin mukainen viikko oli käytössä ensimmäisen kerran vuoden 1974 almanakassa. Tällöin viikkoerottimena käytetty saarnatekstirivi siirtyi lauantain ja sunnuntain välistä sunnuntain ja maanantain väliin. Viikkonumeroita ei siinä kuitenkaan vielä käytetty. Almanakkaan viikkonumerot merkittiin ensimmäisen kerran vuonna 1976. Tällöin käyttöön tuli myös vaakaviiva erottamaan viikkoja toisistaan. Kuinka ollakaan, vuoden 1976 viimeinen viikko oli numeroltaan 53.

Jos uudenvuodenpäivä on maanantai, tiistai, keskiviikko tai torstai, on vuoden ensimmäinen viikkonumero yksi. Jos uudenvuodenpäivä on perjantai, lauantai tai sunnuntai, saa viikko numeronsa päättyvän vuoden mukaan, jolloin se on joko viikko 52 tai 53.

Milloin on viikko 53?

Jos halutaan tietää, onko jossakin vuodessa 52 tai 53 viikkoa, se käy helposti yksinkertaisen muistisäännön avulla: jos uudenvuodenpäivä on torstai, kyseisessä vuodessa on 53 viikkoa. Karkausvuodessa taas on 53 viikkoa, jos uudenvuodenpäivä on keskiviikko tai torstai.

Samoin, jos haluaa tietää mille viikkonumerolle uudenvuodenpäivä osuu tiettynä vuonna, asia on helppo selvittää seuraavien sääntöjen avulla:

  • jos uudenvuodenpäivä on maanantai–torstai, viikko on numero 1
  • jos uudenvuodenpäivä on perjantai, viikko on numero 53
  • jos uudenvuodenpäivä on lauantai ja jos päättymässä oleva vuosi on karkausvuosi, viikko on numero 53, muuten se on viikko 52
  • jos uudenvuodenpäivä on sunnuntai, viikko on numero 52.

Kuinka usein vuodessa on 53 viikkoa?

Koska vuoden pituus on 365 päivää (karkausvuosina 366), on vuoden pituus 52 viikkoa ja yksi (karkausvuosina kaksi) päivää. Koska vuosissa on yleensä 52 viikkoa, kumuloituvat nämä ylimääräiset päivät vuodesta toiseen. Kun näitä ylimääräisiä päiviä on kertynyt seitsemän, lisätään vuoden loppuun 53. viikko. Tämä ”ylimääräinen” viikko lisätään kalenteriin 5–6 vuoden välein, aikajaksolle osuvien karkausvuosien määrästä riippuen. Edellisen kerran vuodessa oli 53. viikko vuosina 2015 ja 2009. Vuoden 2020 jälkeen seuraavan kerran viikko 53 löytyy kalenterista vuosina 2026 ja 2032.

Onko viikko tai viikkonumerointi sama kaikkialla?

Tilanne ei ole samanlainen kaikkialla. Ensinnäkin kaikki maat eivät noudata ISO:n standardia, jonka mukaan viikon ensimmäinen päivä on maanantai. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä. Lisäksi joissakin islamilaisissa maissa lauantai aloittaa viikon.

Joissakin maissa viikot numeroidaan samalla tavalla kuin Suomessa. Joissakin viikkonumerointi voi vaihtua vuoden lopussa. Jos uudenvuodenpäivä ei ole viikon ensimmäinen päivä, saatetaan joulukuun viimeisinä päivinä käyttää vanhan päättyvän vuoden viikkonumeroa ja uudenvuodenpäivänä siirtyä käyttämään alkuvuoden viikkonumeroa eli ykköstä. Tällöin päättyvän vuoden viimeinen viikko ja alkavan vuoden ensimmäinen viikko ovat pituudeltaan vajaita eli kestoltaan 1–6-päiväisiä.

Joissakin maissa ei käytetä ollenkaan viikkonumeroita. Matkailijan kannattaa aina tarkistaa kohdemaan käytäntö niin viikon kuin viikkonumeron suhteen.

Lopuksi kuukauden erikoinen: voiko vuodessa olla 54. viikko?

Niin erikoiselta kuin se kuulostaa, niin kyllä voi (ei kylläkään ISOn standardin mukaista viikkonumerointia noudattavissa maissa, eikä näin ollen Suomessakaan). Tällöin käytössä on kalenteri, jossa viikkonumero muuttuu uudenvuodenpäivänä alkavan vuoden numeroksi eli ykköseksi. Määritellään viikko samalla tavalla kuin meillä käytössä olevassa kalenterissa, eli viikon ensimmäinen päivä on maanantai.

Olkoon vuosi karkausvuosi ja uudenvuodenpäivä sunnuntai. Tällöin päättyvä vuosi sisältää viikonpäivät maanantaista lauantaihin eli 26.–31.12. Tämä on viikko 53. Kun siirrytään sunnuntaille eli uudenvuodenpäivälle, muuttuu viikkonumero ykköseksi. Seuraavana päivänä eli maanantaina 2.1. ollaan jo viikossa 2, 9.1. alkaa viikko 3 jne. Kun lähestytään vuoden loppua, on 17.–23.12. viikko 52 ja 24.–30.12. viikko 53. Koska 31.12. on maanantai, se on viikolla 54! Tosin seuraavana päivänä ollaan uudenvuodenpäivän myötä jo viikossa 1.

Tämä edellä kuvattu pätee myös sellaisissa kalentereissa, joissa viikon ensimmäinen päivä on jokin muu kuin maanantai. Tällöin uudenvuodenpäivä sijoitetaan samalla tavalla viikon viimeiseksi päiväksi, eli jos viikko alkaa sunnuntaina, sijoitetaan uusivuosi lauantaiksi. Tällöin ollaan samassa tilanteessa kuin edellä olevassa esimerkissä.

Kovin usein tällaisesta 54 viikon vuodesta ei pääse nauttimaan. Edellisen kerran tällainen olisi voinut olla vuonna 2012. Seuraavan kerran uudenvuodenpäivä osuu karkausvuonna sunnuntaille vasta vuonna 2040.

Asko Palviainen

Kirjoittaja on FM ja Yliopiston almanakkatoimiston erikoissuunnittelija