Lyhyt oppimäärä pääsiäisen ajankohdasta

Tänä vuonna pääsiäispäivä on 20.4. Sattumalta pääsiäinen on nyt samana päivänä sekä juliaanista kalenteria käyttävillä ortodokseilla että gregoriaanista kalenteria käyttävillä katolilaisilla ja protestanteilla. Se, että pääsiäinen on molemmissa kalentereissa samaan aikaan, on johtanut kyselyihin, kenen virhe tämä on. Se ei ole kenenkään virhe, vaan tällaisia pääsiäisiä sattuu keskimäärin muutaman kerran vuosikymmenessä. Tarkastellaanpa hieman kristillisen pääsiäisen historiaa.

Nikean kirkolliskokous ja juliaaninen kalenteri

Pääsiäistä vietetään kristillisissä kirkoissa Jeesuksen ylösnousemuksen juhlana. Ensimmäisinä vuosisatoina pääsiäisen vieton ajankohta vaihteli. Osa kirkoista vietti pääsiäistä juutalaisen pääsiäisen aikaan, ja osa halusi tehdä pesäeroa juutalaisiin viettämällä pääsiäistä nimenomaisesti eri aikaan. Tämä eriaikaisuus harmitti kirkkoa.

Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 päätettiin sijoittaa pääsiäinen kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeiseksi sunnuntaiksi. Tämän säännön mukaan kevätpäiväntasaus on aina 21.3. riippumatta siitä, minä päivänä se todellisuudessa on. Myöskään ”täysikuu” ei ole se sama täysikuu, joka taivaalla näkyy, vaan kuvitteellisen tasaisella nopeudella kiertävän kuun täysikuu. Laskennalliset ja todelliset kuunvaiheet sattuvat lähelle toisiaan, mutta rajatapauksissa ne voivat osua eri päiville. Jos tämä tapahtuu pääsiäistä edeltävän täydenkuun kohdalla, voi pääsiäisen paikka siirtyä viikolla. Nikean säännön mukaan pääsiäinen sattuu aina aikavälille 22.3.­–25.4.

Vuosisatojen kuluessa tieteellinen tietämys kasvoi niin, että voitiin laskea todelliset ajanhetket mm. kevätpäiväntasaukselle. Tällöin ilmeni, että kevätpäiväntasaus oli ”karkumatkalla”. Sen sijaan, että se olisi ollut 21.3., se oli 1500-luvulle tultaessa liukunut maaliskuun 11. päivälle. Syynä tähän on juliaanisen kalenterin epätarkkuus. Juliaanisessa kalenterissa vuoden pituus on 365 päivää ja 6 tuntia. Tämä on kuitenkin noin 11 minuuttia liian pitkä vuodenajat määräävään trooppiseen vuoteen nähden, jonka pituus on 365 päivää 5 tuntia 48 minuuttia 46 sekuntia.

Gregoriaaninen kalenteri

Tämä ero ei miellyttänyt kirkon johtajia, vaan johti uuden kalenterin käyttöönottoon. Paavi Gregorius XIII päätti vuonna 1582 ottaa käyttöön kalenterin, jossa karkauspäiväsääntöä oli tarkennettu. Juliaanisessa kalenterissa joka neljäs vuosi oli aina karkausvuosi. Gregoriaanisessa kalenterissa karkausvuosi on samoin joka neljäs vuosi, mutta poikkeuksen tekevät tasavuosisadat. Ne ovat karkausvuosia vain, jos ne ovat jaollisia luvulla 400. Näin ollen vuosi 2000 oli karkausvuosi mutta vuosi 2100 ei ole.  Lisäksi kymmenen päivän virhe korjattiin siirtymällä siten, että torstaita 4.10.1582 seurasikin perjantai 15.10.1582.

Katoliset maat ottivat tämän uuden kalenterin käyttöön vuonna 1582, koska paavi niin määräsi. Muut maat, joiden joukossa oli sekä protestanttisia että ortodoksisia maita, eivät siirtyneet tällöin uuteen kalenteriin. Myöhemmin nämä aluksi vastaan hangoitelleet maat ovat kukin vuorollaan siirtyneet käyttämään gregoriaanista kalenteria. Tosin ortodoksinen kirkko, pois lukien Suomen ortodoksinen kirkko, käyttää pääsiäisen ajankohdan laskemiseen  edelleen juliaanista kalenteria, vaikka muut pyhät sijoitetaankin uuden ajanlaskun mukaan. Suomen ortodoksinen kirkko on saanut Konstantinopolin patriarkaatilta erivapauden viettää pääsiäistä ”uuden luvun” mukaan.

Yhteiset pääsiäiset loppuvat

Koska juliaanisen ja gregoriaanisen kalenterin välinen ero kasvaa pikkuhiljaa, myös juliaanisen ja gregoriaanisen pääsiäisen ajankohdat loittonevat toisistaan. Tällä hetkellä kalenterien ero on 13 päivää, jonka takia pääsiäisviikonloput voivat erota toisistaan 0, 1, 4 tai 5 viikkoa. Samaan viikonloppuun ovat pääsiäiset sattuneet viimeksi vuosina 2007, 2010 ja 2011. Vuoden 2014 jälkeen seuraavat yhteiset pääsiäiset ovat 2017, 2025 ja 2028.

Viimeinen yhteinen pääsiäinen ortodokseilla ja katolilaisilla on vuonna 2698. Tämän jälkeen ero kalenterien välillä kasvaa liian suureksi, jotta pääsiäiset voisivat tuhansiin vuosiin sattua samaan viikonloppuun. Vuotta 2698 seuraava yhteinen pääsiäinen on Franz Goldscheiderin laskelmien mukaan 25.3. vuonna 44734 gregoriaanisen kalenterin mukaan – eli 25.4. vuonna 44733 juliaanisen kalenterin mukaan.

Asko Palviainen

Kirjoittaja on Almanakkatoimiston erikoissuunnittelija.