Karkaussekunti lisätään vuodenvaihteessa ajanlaskuun

Ajanlaskussa tunnetaan useita erilaisia poikkeuksia: on karkausvuosia, -kuukausia, -päiviä ja -sekunteja. Karkausvuodet, -kuukaudet ja -päivät liittyvät maapallon kiertoon Auringon ympäri.  Koska maapallon kiertoaika Auringon ympäri ei ole kestoltaan tasavuorokausia tai -kuukausia, joudutaan kalenteriin lisäämään ylimääräinen vuorokausi tai kuukausi pitämään vuodenajat paikallaan.

Karkausvuosi on nimi sellaiselle vuodelle, joka sisältää karkauspäivän tai -kuukauden. Sitä vastoin karkaussekunti pitää kellonajan ja vuorokauden ajan keskenään yhteydessä. Maapallon pyörimisen hidastumisen takia tavallinen “rannekelloaika” ja maapallon pyörimiseen pohjautuva vuorokausi eroaisivat vähitellen toisistaan. Koska maapallon pyörimisnopeus vaihtelee, ei karkaussekuntien lisäämistä voida päättää etukäteen. Sen takia niiden lisäämisestä joudutaan tekemään päätös joka kerta erikseen. 6.7.2016 julkaistiin tiedote tämän vuoden lopussa tehtävästä karkaussekunnin lisäämisestä.

Ylimääräisen sekunnin lisäys

Karkaussekunti lisätään aikaan joko kesäkuun tai joulukuun lopussa. Karkaussekunti voi olla negatiivinen, jolloin kellonajasta jätetään sekunti pois, tai positiivinen, jolloin kellonaikaan lisätään sekunti. Jos aikaan lisätään negatiivinen sekunti, on kellonaikaa 23.59.58 seuraava kellonaika 0.00.00. Negatiivisia karkaussekunteja ei ole kuitenkaan koskaan käytetty. Jos aikaan lisätään positiivinen karkaussekunti, ovat vuoden viimeiset ja seuraavan vuoden ensimmäiset kellonajat seuraavat: 23.59.58, 23.59.59, 23.59.60, 0.00.00., 0.00.01 jne.

Toisin kuin karkauspäivä, karkaussekunti lisätään kaikkialla maapallolla samaan aikaan. Lisäys tapahtuu puolenyön aikaan koordinoidun yleisajan UTC:n mukaan. Tämän takia Suomessa lisäys tapahtuu tammikuun 1. päivänä klo 02 (1.59.60) tai heinäkuun 1. päivänä klo 03 (2.59.60).

Karkaussekuntien lisäämisestä päättää kansainvälinen International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) -järjestö. Järjestö ilmoittaa puoli vuotta aikaisemmin karkaussekuntien lisäämisestä. Tammikuussa ilmoitetaan, jos karkaussekunti lisätään kesäkuussa, ja heinäkuussa, jos se tapahtuu joulukuussa. Ensimmäisen kerran karkaussekunti lisättiin vuonna 1972. Sen jälkeen niitä on lisätty keskimäärin 1,5 vuoden välein, mutta lisäys ei ole ollut tasaista. Vuosien 1972 ja 1979 välillä lisättiin yhdeksän karkaussekuntia, mutta vuosien 1999 ja 2010 välillä vain kaksi sekuntia. Viimeksi ylimääräinen sekunti lisättiin kalenteriin kesäkuussa 2015.

Ongelmia karkaussekunneista

Karkaussekuntien lisääminen on tuottanut välillä ongelmia. Niiden lisääminen on johtanut pahimmillaan verkkosivujen kaatumiseen. Esimerkiksi kesäkuussa 2012 lisätty karkaussekunti kaatoi Qantas-lentoyhtiön varausjärjestelmän lisäksi LinkedIn- ja Yelp-palvelut. Tämän takia on esitetty karkaussekuntien korvaamista karkausminuuteilla tai peräti karkaustunneilla. Ajatuksena on se, että kun niitä lisättäisiin harvemmin, karkausminuutteja noin kerran 400 vuodessa, olisi ongelmiakin harvemmin.

On esitetty karkaussekunneista kokonaan luopumistakin. Tällöin kellonaika ja maapallon pyöriminen erkaantuisivat toisistaan. Muutokset olisivat kuitenkin hitaita. Kahdessa tuhannessa  vuodessa ero olisi kasvanut tuntiin. Ero jatkaisi hidasta mutta varmaa kasvamistaan. Kymmenen tuhannen vuoden kuluttua aamiainen syötäisiin noin klo 02 aamuyöllä.

Ja lopuksi ajanlaskun kompia

Lopuksi pähkinä teille lukijoille. Vuoden pisin kuukausi on lokakuu, koska sen pituus on talviaikaan siirtymisen takia 31 päivää ja tunti. Mutta mikä kuukausi on vuoden toiseksi pisin?

Vastaus riippuu pallonpuoliskosta. Läntisellä pallonpuoliskolla vastaus on nyt alkanut joulukuu ja itäisellä pallonpuoliskolla ensi vuoden tammikuu. Kummankin pituus on vuodenvaihteessa lisättävän karkaussekunnin takia 31 päivää ja yksi sekunti. Tammi (läntinen pallonpuolisko) /joulu (itäinen pallonpuolisko), touko-, heinä- ja elokuu ovat pituudeltaan tasan 31 päivää. Listasta puuttuu maaliskuu, koska se on kesäaikaan siirtymisen takia tunnin lyhyempi kuin edellä mainitut kuukaudet.

Asko Palviainen

Kirjoittaja on tähtitieteilijä ja Almanakkatoimiston erikoissuunnittelija.