Ahvenanmaan liput liehuvat

Useimmissa maamme ruotsin- ja kaksikielisissä kalentereissa on merkittynä suomalaisten liputuspäivien lisäksi myös Ahvenanmaan viralliset liputuspäivät. Niitä on kolme: 30.3. on Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä (dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering), huhtikuun viimeisenä sunnuntaina vietetään Ahvenanmaan lipun päivää (Ålands flaggas dag) ja 9.6. liput nostetaan salkoihin Ahvenanmaan itsehallintopäivän (Ålands självstyrelsedag) kunniaksi. Harva tuntee näitä päiviä, ja vielä harvempi niiden taustaa.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä (30.3.)

Ahvenanmaan demilitarisointi palautuu Oolannin sodan päättymiseen ja Pariisin rauhaan vuonna 1856, jonka yhteydessä Venäjä sitoutui olemaan linnoittamatta Ahvenanmaan saarten aluetta.

Vuonna 1921 Kansainliitto päätti, että Suomi saa Ahvenanmaan hallintaansa. Samalla vahvistettiin vuoden 1856 sopimus demilitarisoinnista ja alue neutralisoitiin: Ahvenanmaan alueelle, joka määritellään sopimuksessa tarkoin, ei saa rakentaa sotilasrakennuksia tai tukikohtia eikä ylläpitää niitä. Myöskään minkään vallan maa-, meri- tai ilmavoimat eivät saa tunkeutua alueelle, eikä Ahvenanmaan alueella saa valmistaa tai säilyttää sotatarpeita. Suomen ilmavoimat saa lentää alueen ylitse, mutta laskeutua ei saa paitsi pakottavassa hätätilassa.

Lisäksi Ahvenanmaan neutraalia asemaa suojaavat Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1940 tehty sopimus sekä vuoden 1947 rauhansopimus. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä on merkitty kalentereihin vuosikerrasta 2000 alkaen.

Ahvenanmaan lipun päivä (huhtikuun viimeinen sunnuntai)

Ahvenanmaan lippu liehuu ahvenanmaalaisessa laivassa Tukholman edustalla. Kuva: Heikki Siltala (CC BY 2.0)

Ahvenanmaalla on ollut oma, epävirallinen lippu jo vuodesta 1922 lähtien. Ensimmäinen lippu muistutti Ruotsin lippua, mutta siitä puuttui keltainen pystyraita. Vuoden 1952 itsehallintolaki antoi mahdollisuuden viralliseen lippuun, ja tuumasta ryhdyttiin toimeen. Epävirallisena tunnuksena käytetty vaakaraitainen lippu sai kannattajia, mutta lopulta valituksi tuli nykyinen, skandinaavinen ristilippu. Lipusta päätettiin vuonna 1953, ja vuonna 1954 se sai Suomen presidentin hyväksynnän.

Ahvenanmaan lippu on sinipohjainen maakuntalippu, jossa on punakeltainen risti. Lipun sininen sävy on sama kuin Suomen lipussa ja keltainen sama kuin Ruotsin lipussa. Punainen muistuttaa Suomen vaakunan punaisesta. Lippu noudattaa pohjoismaista ristikäytäntöä, mutta mittasuhteet ovat erilaiset kuin Suomen tai Ruotsin lipussa. Ahvenanmaan lipun päiväksi on vakiintunut huhtikuun viimeinen sunnuntai. Almanakkaan se on merkitty vuosikerrasta 1991 lähtien.

Ahvenanmaan itsehallintopäivä (9.6.)

Ahvenanmaalaiset ovat kautta aikain puhuneet ruotsia ja heidän kulttuurinsa on ollut ruotsalaisen kulttuurin kaltaista. Alue kuului Ruotsiin aina Suomen sotaan saakka: vuonna 1809 Ruotsin oli luovutettava Suomen ohella myös Ahvenanmaa Venäjälle. Suomen itsenäistymisen jälkeen Ahvenanmaa olisi halunnut liittyä taas Ruotsiin, mutta Suomi ei siihen suostunut vaan tarjosi maakunnalle itsehallintoa. Ahvenanmaa ei puolestaan suostunut siihen, jolloin konfliktin ratkaisu siirtyi vastaperustetulle Kansainliitolle. Sen vuonna 1921 antama päätös oli kompromissi, jossa Suomi sai saaret hallintaansa, mutta Ahvenanmaan asukkaille taattiin oikeus ruotsin kieleen, paikalliseen kulttuuriin ja tapojen toteuttamiseen sekä aiemmin tarjottu itsehallintojärjestelmä.

Ahvenanmaan ensimmäiset maakuntapäivävaalit järjestettiin vuonna 1922, ja maakuntapäivien ensimmäinen täysistunto kokoontui 9. kesäkuuta. Se valikoitui itsehallintopäivän päivämääräksi. Yliopiston almanakkaan Ahvenanmaan itsehallintopäivä 9.6. on merkitty vuosikerrasta 1991 lähtien.

Mainittakoon vielä, että Ahvenanmaan itsehallintolain uudistusta valmisteleva komitea on työssä parhaillaan, ja sen loppumietintö valmistunee 30.4.2017 mennessä. Lakiuudistuksen tavoitteena on “uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia tavalla, joka täyttäisi nykyistä paremmin yhteiskuntakehityksen edellyttämät ja nykyaikaiselle lainsäädännölle asettamat vaatimukset”.

Finlex: Ahvenanmaansaarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskeva sopimus vuodelta 1922
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1922/19220001

Oikeusministeriö: Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/ahvenanmaa/ahvenanmaanitsehallintolainuudistaminen.html

Onerva Ollila

Kirjoittaja on FM ja Almanakkatoimiston graafinen suunnittelija.